Продажба и сервиз на медицинска апаратура и консумативи нови и втора употреба:

medical  електрокардиографи

medical  ЕКГ холтери и холтери за 24-часово наблюдение на кръвно налягане

medical  пациентни монитори

medical  анестезиологични и дихателни апарати, транспортни респиратори, кислородни концентратори

medical  спирометри и пулсоксиметри

medical  инхалатори

medical  апарати за измерване на кръвно налягане

medical  глюкомери и холестеромери

medical  автоклави и стерилизатори

medical  ехографи, ехокардиографи

medical  рентгени, скенери, мамографи, томографи, ЯМР

medical  апарати за физиотерапия

medical  оборудване за спешна помощ
medical  линейки

medical  неврологична апаратура – ЕЕГ, ЕМГ , транскранеален и екстракранеален доплер

medical  УНГ апаратура

medical  фетални монитори и доплери

medical  АГ столове

medical  биохимични и хематологични анализатори

medical  инфузионни помпи и перфузори

medical  дефибрилатори

medical  ултразвукови костни денситометри

medicalапарати за лечение на обстуктивна сънна апнея

medical  ветеринарна апаратура

medical  болнично обзавеждане

medical  апарати за колон-хидротерапия и озонова терапия

medical  отитестер – вегатест

medical  аудиометри

medical  кварцови и бактерицидни лампи

medical  инкубатори

medical  набор за реанимация

medical  кислородотерапия

medical  линейки и оборудване за линейки

« 2 на 2 »