medical  Транспортен респиратор

medical  Дефибрилатор

medical  ЕКГ апарат

medical  Крачен аспиратор

medical  Вакуум аспиратор

medical  Перфузор

medical  Пациентен монитор

medical  Количко-носилка

medical  Спинална носилка / гръбначна дъска /

medical  Сгъваема носилка за транспортиране на пациента

medical  Стол на колелца за транспортиране на пациента

medical  Кислородни бутилки

medical  Спешна лекарска чанта

medical  Спешен куфар за обдишване на пациента

medical  Вакуум матрак

medical  Шийни яки